Sunday, April 8, 2012

Kan Nrk eller Aftenposten oppklare dette mysteriet?

En leserkommentar til artikkelen S-politiker tjente 223 millioner på enslige asylsøkere stiller et godt spørsmål som jeg vil tro Arbeiderpartiorganene Aftenposten eller Nrk skulle kunne lage en reportasje om slik at det hele virker helt naturlig og forståelig.


Det er ett par ting til som er besynderlig med de enslige mindreårige: For det første kommer de nesten utelukkende fra muslimske land, for det andre er det alltid bare gutter som kommer - omtrent ingen jenter. Skyldes det siste at jenter aldri mister foreldrene sine, eller er årsaken at man vil ha kontroll på dem og derfor ikke kan sende dem alene ut som "ankerbarn"?
-Arbeidsrud

No comments:

Post a Comment