Saturday, April 28, 2012

Tenker journalister over folks manglende tillit til dem?

Her er en lesverdig leserkommentar til artikkelen Vekkelse:

"Så langt har rettssaken mot Breivik vært en gedigen nedtur for mediene. Ved å lese de stenografiske referatene fra rettsmøtene får man et helt annet inntrykk av personen Breivik, og hva saken egentlig dreier seg om, enn det som er formidlet av medienes politiske aktivister.

Det er ingen ideologi som sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett. Og det kan det naturligvis heller ikke være. Det er en mann av kjøtt og blod. Ansvarlig for å ha tatt livet av 77 mennesker. Tankesystemer settes ikke under tiltale. I alle fall ikke i demokratiske rettsstater.

Nå er det heller ikke det noen av disse gamle koryfeene tar direkte til orde for, men derimot en «guilt-by-association approach». Ved å la Breiviks ideologi få en sentral plass i rettsmøtene vil det fremstå som det felles en dom over den og ikke Breiviks ugjerninger. Tanken er barnslig enkel. Om man tenker og sier det samme som Breivik blir man massemorder. Det er budskapet.

Hvorvidt Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke synes jeg er av underordnet betydning. For om Breivik er gal eller ikke så springer ikke handlingene hans ut av intet.

Breivik har ikke oppstått i et vakuum. Han er et produkt av det norske samfunnet, formet av alle de menneskelige erfaringer han har høstet på sin vei mot tiltalebenken i Oslo tingrett.

Blant annet har han erfart at den virkelighet han selv har opplevd er en helt annen enn den har fått presentert gjennom norske medier. Breivik hevder selv at han ville avblåst aksjonen dersom mediene hadde gitt FRP en fair behandling ved valget i 2009. Selv det klarte mediene til å vri til «... om FRP hadde vunnet valget». Rent logisk, sett fra Breiviks ståsted, burde derfor Rustad og likesinnedes skriverier hatt en dempende effekt på Breiviks aggresjon. Det er ikke de som har tirret Breivik. Tvert imot.

Hvis det er slik at Breivik vil ha slutt på all innvandring er det et synspunkt han faktisk deler med 53,7 prosent av Norges befolkning. Det er aldri klokt å sette meninger under tiltale, selv om landets journalister ser ut til å ønske seg nettopp det.

Krigen mediene driver mot folket kan de avlyse. For den kommer de aldri til å vinne likevel.

Jo lenger de holder på desto mer hat skaper de i den norske befolkningen.

Jeg lurer på om journalister noen gang tenker over hvilke mangel på tillit de har i befolkningen?"
-poste_restante