Thursday, April 26, 2012

Massemorderen har dratt pressefolk med seg i sin galskap

Det er stadig tydeligere at saken enten burde ha vært ført i full åpenhet eller for lukkede dører uten pressen tilstede. I sistnevnte fall ville ikke massemorderen dratt pressefolk med seg i sin galskap, og i førstnevnte fall ville denne sørgelige realiteten i det minste blitt sett for hva den er. Det er en påkjenning å utsette seg for ABB, men vanlige mennesker ville ha taklet det bedre enn journalister.

Ellers er det interessant at rettslokalet nå i praksis fungerer som psykiatrisk klinikk, og aktoratets utspørring av tiltalte som samtaleterapi. For første gang ser han sine egne vrangforestillinger i et kritisk lys, selv om det bare er glimtvis. Men dette burde heller ha skjedd i mer egnede omgivelser, under medisinering, og uten tilskuere, skriver Documents medarbeider, Christian Skaug.

Les hele: Kampen om hoder og hjerter