Thursday, April 19, 2012

Politikerne og media bør gå i seg selv


Etter terrorhandlingen har uttallige personer rettet anklager mot innvandrerkritikerne.  De som er uenig i asyl- og innvandringspolitikken,  har blitt stemplet som høyrevridde rasister  og mer eller mindre gjort medansvarlige for terrorhandlingen 22/7.  Nettstedet Document, Human Rights Service, Fjordman, Bruce Bawer  og mange flere har blitt brennemerket som ideologiske giftspredere som nærmest har skapt terroristen Anders Behring Breivik.
Forklaringen til Breivik så langt i retten tyder på noe helt annet.  Det er hovedsakelig Arbeiderpartiet og media som har skapt et vanvittig raseri hos terroristen.  Hvis ikke norsk presse hadde fortsatt den kampanjejournalistikken de drev med, så hadde nok 22. juli aldri skjedd, sa Breivik i retten onsdag.

Breivik mener også at Arbeiderpartiet ødelegger Norge. De overstyrer og bryr seg ikke om folkeflertallets mening. Masseinnvandringen til Norge har blitt gjennomført uten at det norske folk har blitt spurt.

Harald Stanghelle uttalte til Aftenposten TV at hvis noen for ett år siden hadde fortalt ham det Breivik sa i retten i dag, torsdag, så ville han ikke trodd noe slikt var mulig.

Det var dessverre mulig.

I stedet for å rette anklager mot ”høyrevridde” som bruker demokratiske midler – som utrettelig argumenter og opplyser - bør kanskje media og politikerne etter dette gå i seg selv.

Terrorhandlingen er et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå når viktige antenner har blitt demontert.