Saturday, April 14, 2012

Kakkerlakker i Dagbladet og på internett

Anne Holt hadde en artikkel i Dagbladet i forkant av rettsaken mot 22/7-terroristen. Der bruker Holt betegnelsen kakkerlakker om nettdebattanter, noe som resulterte til en heftig debatt hos Document.

Fire leserkommentarer gjengis nedenfor.


Hei!

Takk for at du tok deg tid til å svare. Dessverre gav svaret ditt til meg like lite mening som din opprinnelige beskrivelse av oss nettdebattanter i Dagbladets artikkel.

Man skal ikke male med bred pensel sies det. I din artikkel omtales alle som ikke følger den politisk korrekte linje som "kakkerlakker". (Jeg medregnes her). Jeg har lest det du har skrevet i Dagbladet en gang til, og jeg kan ikke se at det kan tolkes på noen annen måte. Til det er din pensel for bred og din presisering for vag.

La meg stille deg et spørsmål. Er ytringsfrihet ønsket i Norge?

Du lovpriser norges ytringsfrihet i artikkelen din. Jeg vil minne deg på at vi har lover i dette landet og hvis noen bryter disse vil de bli straffet. Siden vi ikke har sett en eksplosiv økning av nettdebattanter bak lås og slå siden kommentarfeltene ble innført hos nettavisene, så betyr det at mesteparten av det som ytres på nett ikke kommer under straffelovens paragrafer. Enig så langt?

Det gir oss den konklusjonen at det er din personlige mening vi snakker om her. "Skarpe ordskifter" lovpriser du også i din artikkel. Men så kaller du altså disse som benytter seg av ytringsfriheten, som har skarpe ordskifter og som ikke bryter loven, for "kakkerlakker". Altså lovpriser du demokratiet, ytringsfriheten og åpenheten i vårt samfunn, men samtidig sabler du ned de som benytter seg av det - hvis de ikke er enige med deg.

Flere her inne har stusset over denne formuleringen og dobbeltmoralen som klart kommer frem i din artikkel. Vi hadde satt pris på om du kunne utdypet hva du mener, slik at vi bedre kan forstå hvem du snakker om og hvordan du kom frem til den betegnelsen som vi nå snakker om.

Du er dessverre ikke den eneste av meningseliten som bruker slike ord og vendinger om annerledestenkende her i Norge. Dette føles urettferdig for oss, som etter inntoget av internett har fått tilgang til det offentlige ordskiftet. Vi har også vår stemme, vår verdi og vår mening. At vi kan omtales slik offentlig av en respektert og høyt ansett person er urovekkende.

ABB var en ensom ulv. Han kom ikke fra noen flokk. Han hadde ingen frender eller venner. Han drakk ikke fra samme ideologiske skål som oss andre. Hans tankeunivers er like fremmed for oss som for deg. Det er på tide å skille på dette, og det hadde vært fint om du, Anne Holt, kunne tatt det første steget og bedt om unnskyldning for at du sammenligner oss med ham.
-HenrikHenriksen

Dette blir litt underlig, synes jeg. Når og hvor har jeg sammenliknet dere med ham?
-anne holt

Hei igjen Anne!

Jeg skjønner at du ikke ønsker å gå konkret inn på de spørsmålene som folk har stilt deg her. Du hadde kanskje ikke regnet med såpass mange tilsvar på din artikkel? Hvis du synes det er underlig at du skal ha laget en rød tråd mellom ABB og de som deltar på politiske nettdebatter, (eller at dine valg av ord har blitt brukti forbindelse med folkemord), så viser vel reaksjonene her inne at du burde lest gjennom det du skrev en gang til før du publiserte det.

Alene er kanskje ikke din artikkel sterk nok til slike konklusjoner, men sammen med de andre riksdekkende kommentatorene som har skrevet milelangt om ABB og "det mørke nettet", "ekkokamre" og "ytringsansvar", så er din artikkel en viktig brikke i et større puslespill. Og det vet en såpass oppegående og intelligent kvinne som deg. Så vennligst ikke gjør deg "undrende" foran dine lesere når vi påpeker den åpenbare røde tråden mellom dine skriverier og meningselitens åpenbare forsøk på å sette alle kritikere av det multikulturelle samfunnet i samme bås, uansett form eller farge. Det er like stor spennvidde mellom oss, som det er mellom deg og Mullah Krekar.

Jeg har lest dine Twitter-meldinger og dine svar her inne på denne debatt-tråden. Jeg er ikke imponert. For en som går så høyt ut på banen som du gjør, og som du gjorde blant annet i din artikkel "Tragedien i parken", om Erik Schjenken og sykehus-rasismen, så føler jeg at du ikke tilstrekkelig forsvarer din posisjon eller begrunner dine påstander. (Det er selvfølgelig ikke noen krav eller tvang om slikt, men det hører med når man først har "kastet hansken"). Man skulle tro at du hadde lært av akkurat den saken.

Du virker ekstremt påpasselig med å generalisere om åpenbare samfunnstrekk du føler må adresseres. Akkurat nok til å såre mange, men ikke tydelig nok til å kunne bli avkrevd svar selv. Men slikt kan man vel forvente av en som har pennen som yrke? Istedenfor kan du gå inn i forsvarsposisjon og heller stille deg "underlig" til folk som ønsker presisering av hva du mener. Som oftest mangler dine rikspubliserte artikler åpne kommentarfelt eller er stengt for kommentering. (Dagbladet og Aftenposten i disse tilfellene). Dette har kanskje gjort det lettere for deg å være kvass med pennen din. Men den tiden er over. Sider som Document.no vil fra nå av ta til motmæle og la menigmann få gi deg tilsvar hvis vi føler du har gått over streken. (Du har klaget over at Document.no har sensur, at publiseringen av kommentarene ikke er raske nok etc, men husk at denne siden er drevet på ideell basis, uten noen form for offentlig støtte eller heltidsansatte journalister og derfor ikke kan tilby den samme effektiviteten man forventer fra slike).

Jeg ønsker ikke å såre deg eller vinne noen debatt. Jeg ønsker konkrete svar og konkrete eksempler når en profilert samfunnsdebattant, tidligere justisminister, arbeiderpartipolitiker og landskjent forfatter kommer med såpass harde beskrivelser av et samfunnsfenomen. (Kakkerlakker på nettet, rasisme i det offentlige system etc). Du har et stort ansvar når du uttaler deg i riksmediene og du ser selv hvor fort det skaper debatt når du ikke presiserer eller informerer godt nok hva du ønsker å formidle.

I fremtiden bør du derfor kanskje passe litt mer på språkbruken, eller hvis du skal fortsette med den, iallefall passe på å skrive riktig adresse til de du ønsker skal berøres av dine skriverier. Hentydninger og vage tilsløringer i en allerede opphetet debatt bør ikke komme fra seriøse samfunnsdebattanter. For det er vel det du ønsker å bli oppfattet som?
-HenrikHenriksen

Sist Anne Holt så en rasist kostet det Dagbladet et nederlag i retten og ca. 3 millioner kroner i oppreisning og advokatutgifter. Holt er dyr i drift som etterforsker på det området.
-joneirik

Les artikkelen og debatten her:
Anne Holt med hutu-retorikk

No comments:

Post a Comment