Monday, April 2, 2012

Kong Harald - nyttårstalen din er allerede skrevet

Kong Harald - les hele artikkelen Flyktighet – bestandighet. Der er det mye du kan bruke for dette års nyttårstale. Her er det bare å kopiere, jeg er sikker på at du får tillatelse til å bruke hva du måtte ønske fra teksten.

"...Tradisjonelt har mange funnet en bestandighet utover det egne livet i det at de er medlemmer av en nasjon, et fellesskap av frender der noen gikk foran og noen kommer etter, men der vi alle har del i noe som er større enn oss, som ikke er tidsbegrenset. Angrepene mot nasjonen som enhet – og det er intet mindre globalismen driver med, den er et anti-nasjonalt prosjekt – er også et angrep mot denne måten å sikre eget fotfeste på. Er man ikke lenger med hjerte og sjel del av en nasjon, så kan heller ikke slik tilhørighet brukes til å sikre transcendens, en bestandighet utover egen livshorisont.

Hvordan kan vi hjelpe hverandre (for annet sted kommer hjelpen ikke fra, hverken fra guder eller mennesker, i alle fall ikke om man har mitt grunnsyn) til å stå litt tryggere når den eksistensielle vinden uler rundt oss og truer med å blåse oss om kull? Den evige sjelen tror jeg personlig vi kan skyte en hvit pinn etter, jeg kan ikke se annet enn at den er borte for godt. Men samtidig trenger vi noe som transcenderer det egne, noe som går utover selvet og egen kropp...."

"...For de fleste er det likevel langt lettere om man ovenpå en politisk fellesfølelse kan legge familiebånd og et genuint folkefellesskap slik det manifesterer seg i nasjoner som den norske. Disse båndene fantes inntil for kort tid siden, og de var meget sterke. At de er så langt svakere i dag, skyldes at noen bevisst har bygget dem ned fordi de ville ha noe annet i stedet, nemlig multikultur der det engang var nasjonal kultur, samholdsfølelse med alle der det engang var samhold med de egne.

Men samhold med alle blir omtrent som å prioritere alle, det blir tomt prat. Nasjonen, derimot, er en beprøvet enhet som vi vet virker, den gir samholdskraft som rekker utover det enkelte samfunnsmedlems liv og evner. Det er galt av styresmaktene å bygge ned nasjonen, de burde heller bygge den opp igjen. Når den ødelegges, erstattes ikke det nasjonale av noen kosmisk samholdsfølelse, men med ensomhet og tomhet. Slikt er ikke stas å gi videre til sine barn, spesielt ikke når vi inntil helt nylig hadde et kraftfullt og langt bedre alternativ....."

Les hele: Flyktighet – bestandighet

No comments:

Post a Comment