Wednesday, April 25, 2012

Kong Harald har blitt politiker?

Document.no blir helt sikker lest også på Slottet. Kong Harald har derfor trolig allerede sett den ramsalte kritikken han har blitt usatt for etter det organiserte besøksprogrammet i Groruddalen i Oslo.

Besøket var nemlig ikke et helt vanlig kongebesøk - Thomas Hylland Eriksen uttaler at Kongen ved sine besøk i Groruddalen definerer Norge som en ny type nasjon.

- At kongen reiser hit er et tydelig sig­nal fra kongehuset om hva slags sam­funn de ønsker, sier Hylland Eriksen.

Så nå vet vi det. Norge har blitt en ny type nasjon. Kongehuset var ikke fornøyd med det som var, de ønsker et nytt samfunn - et multikulturelt samfunn.

Leserkommentarene er ikke nådig mot Kongehuset, som mange oppfatter som en politisk aktør:

"Javel, man får bare ta kongens politiske agenda til etteretning, samt observere at Hylland Eriksen klovner videre. Sistnevnte gir jeg blaffen i, men syns nå det er trist at selveste Kongen har blitt en politisk multikulti-aktør. Han burde forholdt seg nøytral i så omstridte spørsmål som innvandring og multikulti."
-Buddy Ogilvy 

"Da Kongen på Dagsrevyen ble spurt om hvorfor han hadde besøkt det multikulturelle Groruddalen tre (eller var det fire?) ganger den siste måneden, svarte han at det var fordi dette var fremtiden. Jeg tolker denne uttalelsen - også basert på kroppsspråket hans da han sa det - til at for ham er det en villet utvikling at vi skal ha et multikulturelt samfunn som sådant, men også at det norske samfunnet skal bruke store ressurser på å tilrettelegge for immigrasjon, integrering og - kanskje, for de mest optimistiske - assimilasjon. Kongen vet imidlertid at et fremtidig stadig mer omfattende multikulturelt samfunn er et i høyeste grad omstridt tema. Effekten av uttalelsen og de gjentatte besøkene er derfor at Kongen - åpenbart helt bevisst - blander seg inn i et politisk anliggende som splitter det norske folket, og ikke bare det, han bidrar aktivt til å grave kløften dypere.....Signalene vi over lengere tid har fått fra medlemmer av kongefamilien er at de i sum tilkjennegir et bestemt politisk og sosialt ståsted som fjerner dem fra store deler av befolkningen. At det kongelige embetet samtidig går i arv gjør dette problematisk...."
-carllexow

 Les artikkelen og leserkommentarene her:

http://www.document.no/2012/04/en-ny-type-nasjon/