Wednesday, April 25, 2012

Nrk fusker, som vanlig

22/7. Det er så ein må gi gjerningsmannen rett i hans analyse av norsk media: Dei skjønar ikkje, dei skjønar like lite, dei skjønar likt.

"...Det skal ikkje meir enn eitt blikk på NRKs tv-skjerm under rettsaka om terrorangrepa 22/7 før ein skjønar at her skal det fragmenterast, her skal rettsreferat kommenterast, her skal eit filter av journalistar på ulike postar leggja til sitt: Her skal det kuraterast. Det norske folk skal skjermast, sjåaren skal ikkje få fokusera på det som skjer direkte; heller ikkje i tekstform...."


"...Ei rask opptelling viser at forekomsten av "Arbeiderpartiet" er så godt som forsvunnen på veg frå rettsreferatet og til nrk.no/227 sine oppslag frå rettsaka. Det er påfallande og tankevekkande.


Rettsforhandlingane er demokratiet verdig, men kan det same seiast om medieregien, medviten eller i uvita?..."

Leserkommentarer:

Ja, her er artikkelforfatteren virkelig inne på noe. Det er slik at man nesten ikke får lov til å tenke selv i denne saken. Alt som skjer skal dynges ned i kommentarer og vinklinger og analyser. Folk kan da tenke selv også? Eller blir det snart forbudt? Det rimer aldeles ikke med Stoltengers løfte etter 22/7 om mer åpenhet og demokrati!
-svenenilsen

Veldig god kronikk. Et interessant paradoks at norske media gir Breivik rett i sin analyse.
-7tt      

Ja, og for de som ikke har glemt det Carl I. Hagen i en tid konsekvent kalte ARK(Arbeiderpartiets rikskringkasting), når han snakket om NRK. Det viser i mine øyne hvilken makt AP har hatt i samfunnet og hvordan AP har kunnet gjennomsyre det, på alle plan og på alle områder. Også ved hjelp av media.
-Catilina 
               
Les hele: http://www.aftenposten.no/meninger/Folket-skal-skjermast-6814213.html