Wednesday, April 11, 2012

Hele oljeformuen vår risikerer å gå tapt

NHO vet det, statsministeren vet det, Rockwool-stiftelsen vet det, Brochmann-utvalget vet det, Frisch-senteret vet det, alle sentrale samfunnsaktører forstår det og de aller fleste vanlige borgere forstår det: Lav yrkesdeltagelse blant fortsatt tilstrømmende innvandrere og opprettholdelse av de offentlige velferdsytelsene på samme nivå som i dag, blir i det lange løp en så stor belastning for de offentlige finansene at hele oljeformuen risikerer å gå tapt.

Det er nå snart seks år siden Aftenposten første gang skrev om denne tidsinnstilte bomben, og med jevne mellomrom er allmennheten siden blitt gjort oppmerksom på dens eksistens. Men etter noen dager blir det dørgende stille, hver gang.

Les hele: Den tabubelagte familiehemmeligheten

No comments:

Post a Comment