Wednesday, April 18, 2012

Breivik legger skylden for massemordet på pressen

Kl. 14:18

Bejer Engh spør tiltalte om han fortsatt hadde troen på demokratiet da han kom hjem fra Liberia og London, etter den angivelige inntredenen i Knights Templar-nettverket.
- Jeg hadde jo troen på det, men mistet dessverre den etterhvert. Spesielt etter at pressen her hjemme underslo muslimsk uro og opprør flere steder i Europa på denne tiden, sier tiltalte.
- Hvis ikke norsk presse hadde fortsatt den kampanjejournalistikken de drev med, så hadde nok 22. juli aldri skjedd, repliserer Breivik.

No comments:

Post a Comment