Tuesday, April 10, 2012

Så fort går forandringen i Sverige

I løpet av 2011 økte antallet mennesker med utenlandsk bakgrunn i gjennomsnitt med 1 147 personer i uken i Sverige.
De med svensk bakgrunn økte med 147 personer i uken.

Som vi ser, økningen hver uke er om lag 1000 flere utlendinger enn svensker.

Se oversikten her: Sverige i förändring

No comments:

Post a Comment