Friday, April 20, 2012

Politikernes forsøk på avskaffelse av folkestyret

Har du hørt om Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)?  Har du peiling på hva som kan skje hvis (EMK) blir implementert i Grunnloven?

Klikk på de to linkene som er publisert nedenfor. Sannsynligheten er stor for at du blir opprørt over politikernes forsøk på  avskaffelse av  folkestyret.

"....Igjen viste Grieve til at Storbritannia er en suveren nasjon og som sådan kan si opp både EMK og trekke seg fra EMDs jurisdiksjon uten så alt for store konsekvenser selv for et EU-medlem. EMDs autoritet eksisterer utelukkende på grunn av landets tidligere parlamentariske bestemmelser – bestemmelser det er fullt mulig å oppheve. Europarådet, hvis oppgave det er å påse at domstolens instrukser blir fulgt, har ingen mekanismer som gjør det mulig å sette kravene sine gjennom med makt.

Denne enkle sannheten får man sjelden høre av norske politikere som finner det bekvemt å vise til sin maktesløshet overfor internasjonale konvensjoner, og det er ikke å vente at vi får høre den fra Europarådsmedlemmet Thorbjørn Jagland. Han og hans meningsfeller har så langt ikke lykkes i å få Norge med i EU og dermed skaffe seg enda større muligheter til å få gjennomslag for sin politikk mot flertallets ønske via en pågående, internasjonal rettsliggjøring som tilsidesetter demokrati og folkestyre.

Men derfor må også Grunnloven beskyttes mot Menneskerettsutvalgets forsøk på nettopp slik rettsliggjøring. Grunnloven ble til for å ivareta det norske folks interesser, ikke for å tilfredstille Thorbjørn Jaglands og en europeisk elites politiske ambisjoner."

Les og lær:

God idè å revidere Norges grunnlov?

EMD: 7 av 11 overdommere har liten eller ingen juridisk erfaring