Wednesday, April 11, 2012

Islam forandrer Europa

Islam er langsomt i ferd med å forandre Europa - det er et observerbart faktum, og ingen er forpliktet til å applaudere det. Christopher Caldwell har skrevet godt om det, men hans drøftelse legger også vekt på at europeerne selv ikke lenger lar seg anspore av det beste i sin tradisjon.

Les hele:
BETRAKTNINGER OVER REVOLUSJONEN I EUROPA


...Dette er en bok om Europa, og om hvordan og hvorfor innvandringen og de multietniske samfunnene som følger i dens kjølvann, markerer et skille i verdensdelens historie. Den er skrevet med henblikk på de vanskelighetene innvandringen innebærer for det europeiske samfunnet. Det er ikke en bok om problemene innvandrerne eller de etniske minoritetene møter, ikke om den globale økonomiens urettferdigheter, ei heller om menneskerettighetsforpliktelser, selv om alt dette er viktige temaer som vil bli berørt der hvor det er nødvendig. Denne boken tar sikte på å beskrive en vanskelig situasjon som er særegen for Europa, ikke å belære europeerne om hva de burde ønske seg eller strebe etter, eller hvordan samfunnene deres burde fungere....


....Innfødte europeere er blitt stadig mindre likefremme, eller stadig reddere, når det gjelder å uttrykke sin motstand mot innvandringen offentlig. Men i følge meningsmålinger uttrykker de den privat. Det virker som om folk ikke bare er imot tilstrømningen av nye borgere, men også det multikulturelle samfunnet i sin alminnelighet. Bare 19 prosent av europeerne mener at innvandringen har vært bra for landene deres. Mer enn halvparten (57 prosent) sier at det er «for mange utlendinger» i deres land. Jo mer innvandring et land har hatt, desto mer øker motstanden mot innvandringen: 73 prosent av franskmennene synes at det er for mange innvandrere i deres land, det synes også 69 prosent av britene. Spørsmålet er ikke hvor mye innvandring europeerne ønsker, men hvor mye de vil tåle...

....Europeerne nøler med å innse hvor nytt alt dette var. Man kan finne intellektuelle i alle vesteuropeiske land som hevder at deres land alltid har vært et «land av innvandrere». Man hører det til og med i Sverige, hvor en håndfull hanseatiske handelssteder og transittlagre for reinsdyrkjøtt fra Lappland anføres som bevismateriale....

...Det er ingen tvil om at Europa vil bli forandret av sin konfrontasjon med islam. Det er langt mindre sikkert at islam vil vise seg mulig å assimilere. Europa befinner seg i konkurranse med islam om sine nykommeres lojalitet. I øyeblikket er islam den sterkeste parten i den konkurransen, på en opplagt demografisk måte, og på en mindre opplagt filosofisk måte. Under slike omstendigheter betyr ord som «majoritet» og «minoritet» lite. Når en usikker, føyelig og relativistisk kultur møter en kultur som er forankret, selvsikker og styrket av felles doktriner, er det som regel den første som forandrer seg for å gjøre den andre til lags.

Kapittel 1 – Elver av blod

Kapittel 2 – Innvandringsøkonomien

Kapittel 3 – Hvem er innvandringen for?

Kapittel 4 – Frykt maskert som toleranse

Kapittel 5 – Etniske kolonier

Kapittel 6 – En motkultur

Kapittel 7 – Europas troskrise

Kapittel 8 – Kjønnsregler

Kapittel 9 – Toleranse og straffrihet

Kapittel 10 – Motstand og jihad

Kapittel 11 – Liberalisme og mangfold

Kapittel 12 – Kultur og overlevelse

No comments:

Post a Comment