Tuesday, February 14, 2012

All makt til Audun Lysbakken

Mens danskene synes å ville bevege seg i retning av mer ansvarlig og kontrollerbar pengebruk, har vår egen integreringsminister Audun Lysbakken (SV) valgt en annen variant: All makt til meg!

I statsbudsjetter for 2012 har Lysbakken foreslått at den gamle ordningen legges ned, og erstattes av en ny tilskuddsordning der han selv bestemmer både hvem som skal ha penger og hvor mye den enkelte organisasjon får. Totalt er budsjettet for denne posten på 14 millioner kroner. Omleggingen tilsier altså at organisasjonene ikke trenger å søke, for Lysbakken bestemmer jo selv, og når en ikke skal søke har en heller ikke klageadgang. På denne måten ble HRS’ budsjett halvert, mens de andre fikk minimale endringer, eventuelt mer og nye organisasjoner kom inn.

”Smart”, ikke sant? For det må jo være fint for en statsråd å få tillatelse (?) til å lage seg sin egen økonomiske lekekasse der han kan sitte og dele ut penger etter eget forgodtbefinnende. Men særlig god forvaltningsskikk er det neppe, og etter vår vurdering strider det også med en rekke regler.

HRS gjorde Stortinget oppmerksomme på Lysbakkens strategi

Da HRS ble gjort kjent med Lysbakkens strategi i forslaget til statsbudsjettet for 2012, hadde vi møte med representanter for samtlige politiske partier (med unntak av Sp, som ikke svarte på vår henvendelse) i Kommunalkomiteen (som er Stortingets fagkomité på dette feltet). Her redegjorde vi for de regelbrudd og den forskjellsbehandlingen vi mener oss utsatt for. (Vårt notat til Stortinget følger i sin helhet under denne saken).

Samtlige vi snakket med i Kommunalkomiteen reagerte på det vi fortalte, men selv hadde vi lite forhåpninger om at noe skulle endre seg. Det fordi vi har en flertallsregjering. Hvem vil vel være ansvarlig for å bidra til eventuelt å felle en egen statsråd?

Men for oss var budskapet klinkende klart: Når Stortinget først vedtar statsbudsjettet, så skulle de også vite at det ble vedtatt med de feil som vi mener Lysbakken har gjort.

Statsbudsjettet er som kjent vedtatt.

Les hele: Integreringsrot – og Lysbakkens rot

No comments:

Post a Comment