Tuesday, February 21, 2012

Mye depresjon og søvnløshet i Sverige

Maria Sveland, forfatter av boken, Bitterfittan, er deprimert og ligger våken om nettene. Det er snakk om en politisk depresjon. Denne ekstemt venstrevridde forfatteren, feministen og multikulturisten har plutselig oppdaget at mange i hennes hjemland er skeptiske til den massive innvandringen til Sverige. Det har gjort Maria Sveland dårlig.

Ikke alle synes det er synd at Sveland nå har blitt rammet av en akutt politisk depresjon. Den svenske journalisten, Julia Caesar, mener det er oppløftende.

Hennes symptom gjør meg glad. Det er kjærkomne tegn på at den mentale Berlinmuren har begynt å falle og luften kan bli lettere å puste i. For Maria Svelands vedkommende er søvnløshet og hjertebank en lav pris å betale for den elendigheten som hun og hennes meningsfeller på den politiske venstresiden og dårefeminismen har stelt til i løpet av de årtider de har fått herje fritt i mediene og på andre arenaers utrullede røde løpere.

Les hele artikkelen av Julia Caesar her: Bitterfittans klagan


En annen feminist som også ligger våken om nettene i Sverige, er iranskfødte Bahareh Andersson. Det hun skriver tyder imidlertid på at hun ikke tilhører samme feministklan som Sveland, nemlig dårefeministene.

Jeg har også vært deprimert, men vi (hun og Sveland) ligger søvnløse av helt ulike grunner. Min søvnløshet kommer av at vi i vårt sosialt velutviklede og økonomisk stabile land kjønnslemlester visse ungdommer, og jeg kan til og med lese i DN at ”Jenter med røtter i æreskulturer kan av svenske gynekologer få det råd at de bør rispe hull på huden til sin egen vagina for å få blod på lakenet bryllupsnatten.”

Jeg får også vondt i magen når jeg leser i SvD hvordan hatet vokser hos fundamentalist-muslimer rettet mot ikke-muslimer, eller når et aktivt medlem i en organisasjon som får statlig økonomisk støtte gir det rådet at kvinner som er utro skal ære-piskes.

”Homoseksuelle skal straffes med døden, muslimer skal ikke bli venner med ikke-muslimer, kvinner bør ikke innlede samtaler med fremmede menn, og ved politiske valg skal muslimer helst stemme på andre muslimer”. Ja da er mine mareritt tilbake i mitt gamle hjemland, Iran,
skriver Bahareh Andersson.

Iranskfødte Bahareh Andersson, skriver at det finnes grupper av innvandrere som utnytter skandinavers naivitet slik at disse innvandrerne kan bygge sine egne ghettoer, med sine importerte antidemokratiske normer og tradisjoner, som av mange skandinaver betraktes som eksotiske bidrag på den flerkulturelle himmelen.

Les hele artikkelen: Maria Sveland, din tolerans ger högerextremisterna spelrum

No comments:

Post a Comment