Monday, February 20, 2012

Bjørnen i Jordbruksdepartementet

Byråkrater - de finnes i hopetall. Mange lurer på hva de egentlig bruker tiden til. Trengs de virkelig?

Her er en vits om dette, oversatt fra svensk:

Da det begynte å bli altfor mange rovdyr var det til slutt ikke lenger plass til alle bjørnene som hadde blitt fanget fordi de var for nærme bebygde områder. Som et eksperiment plasserte myndighetene en av bjørnene i Jordbruksdepartementet.

Bjørnen stortrivdes og ble feitere og feitere.

Men etter en tid ble plutselig bjørnen flyttet til dyreparken. En gammel bjørnekompis han traff der i dyreparken undret seg over hvorfor myndighetene hadde bestemt seg for å flytte bjørnen. Bjørnen som hadde blitt flyttet forklarte:

-Hver dag spiste jeg en av departementets tjenestemenn. Ingen merket noen ting. Men så en dag kom jeg uforvarende til å slafse i meg departementets rengjøringshjelp, og da var løpet kjørt....

No comments:

Post a Comment