Wednesday, February 22, 2012

Her kan kontroll- og konstitusjonskomiteen få mer om Lysbakkens rot

Sist uke ba komiteen om å få fullt innsyn i alle tildelinger og tilskuddsordninger fra BLD i 2011.

Ifølge Anundsen er hensikten å kontrollere at lignende feil ikke har skjedd i andre saker. Han mener dagens opplysninger styrker mistanken om at departementet kan ha brutt reglene også i andre saker, skriver Nrk i artikkelen: Overrasket over at Lysbakken ikke hørte på interne advarsler.


Anundsen og Foss i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget - her kan dere få mer om Lysbakkens rot:

"Mens danskene synes å ville bevege seg i retning av mer ansvarlig og kontrollerbar pengebruk, har vår egen integreringsminister Audun Lysbakken (SV) valgt en annen variant.

I statsbudsjetter for 2012 har Lysbakken foreslått at den gamle ordningen legges ned, og erstattes av en ny tilskuddsordning der han selv bestemmer både hvem som skal ha penger og hvor mye den enkelte organisasjon får. Totalt er budsjettet for denne posten på 14 millioner kroner. Omleggingen tilsier altså at organisasjonene ikke trenger å søke, for Lysbakken bestemmer jo selv, og når en ikke skal søke har en heller ikke klageadgang. På denne måten ble HRS’ budsjett halvert, mens de andre fikk minimale endringer, eventuelt mer og nye organisasjoner kom inn.

”Smart”, ikke sant? For det må jo være fint for en statsråd å få tillatelse (?) til å lage seg sin egen økonomiske lekekasse der han kan sitte og dele ut penger etter eget forgodtbefinnende. Men særlig god forvaltningsskikk er det neppe, og etter vår vurdering strider det også med en rekke regler."

Les hele her: Integreringsrot – og Lysbakkens rot

No comments:

Post a Comment