Thursday, February 16, 2012

Jeg ønsker å flytte inn hos en VG-journalist

Mens litt over 9000 asylsøkere kom til Norge i fjor, kom hele 30.000 til Sverige. Det får VGs journalist til å stille spørsmålet: - Er det oss det er noe galt med?

9000 aylsøkere betyr om lag 25 nye til landet hver eneste dag i 2011.

Så neste spørsmål fra VG-journalisten: - Er svenskene mer gjestfrie enn oss?

Å bruke ordene galt med og gjestfrie vitner om en tankegang som går ut på at Norge burde ta i mot flest mulig (alle?) asylsøkere som måtte ønske seg hit.

Tenk hvis jeg hadde ringt på døren til denne VG-journalisten og spurt ham om han ville la meg flytte inn i hans bolig, og at han naturligvis måtte brødfø meg.

Sannsynligheten er vel stor for at han ville si nei. Kunne jeg da hevde at VG-journalisten ikke er gjestfri? Han jobber jo i VG og som kjent tjener VG-journalistene gode penger. Så hvis han hadde nektet å ta seg av meg, hva pokker er det da som er galt med ham?

Derfor reiser asylsøkerne til Söta bror: Norge har dårlig rykte

No comments:

Post a Comment