Sunday, February 19, 2012

Mange småbedrifter vil ikke våge å ansette muslimer

07.12.09: For kort tid siden kunne vi lese i Aftenposten om et firma som ble dømt for diskriminering av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). ”Hijabnekt var diskriminering” lød tittelen, men senere valgte Aftenposten å modere tittelen til ”Hijab-protest var diskriminering”.

Firmaets daglige leder ville gjerne fortelle Aftenpostens lesere om hvilken erfaring han hadde hatt med LDO, men kronikken ble avvist.

I dag bringer vi hans viktige erfaring, både fordi den forteller at LDO ikke synes å forstå intensjonen med ”omvendt bevisbyrde” i diskrimineringsloven og at loven lett kan bli utnyttet. Dessuten forteller historien at arbeidsgivere ikke kan forvente samme rettssikkerhet som andre i dette landet, og at ”hijab-protester” kan føre til at flere kvier seg for å ansette muslimer.


80 prosent av bedriftene i Norge har fire eller færre ansatte. Mange av disse vil kvie seg for å ha kvinner i hijab på jobb, av hensyn til arbeidsmiljøet og/eller kunder. Resultatet av LDOs kjennelse vil bli at mange småbedrifter ikke våger å ansette muslimer. En dag er det hijab, neste er det bønnetider eller spesiell mat, vil man tenke. For hver sak av denne typen synker deres sjanser på det private arbeidsmarkedet. Diskrimineringsloven er et farlig instrument i hånden på et politisert LDO: for å skape deltakelse stifter man ufred og urettferdighet. Det er ikke en rettsstat verdig.

Les artikkelen fra Human Rights Service sitt arkiv - innholdet er fortsatt gyldig.
Hijab-dom og rettsløs arbeidsgiver

1 comment:

 1. Hva når en arbeidsgiver må innse at bedriftskulturen ikke lenger henger sammen pga splittende islamske innslag, og konfliktene begynner å bli ressurskrevende uoverstigelige?

  - Regorganisere?
  - Flytte utenlands?
  - Selge bedriften?
  - Legge ned?

  ReplyDelete