Monday, February 13, 2012

Stakkars mor Norge

Aldri i Norges historie, har vi vel i fredstid hatt så dårlige politikere som nå. For statsmannskunsten er helt fraværende hos de middelmådige karrieristene, naturligvis.

Siden man taler så mye om «galskap» i disse dage, så kan vi kanskje slå fast at «galskapens logikk» ved sin manglende rasjonalitet, er at betrakte som en mangetrinnet rakettmotor over en bred skala i tid og rom. For Oslos kommunale politikere, og deres ditto stortingskollegaer evner tydeligvis ikke å se konsekvensene av sine politiske beslutninger gjennom de år som har gått. Innvandringen er selvsagt hovedproblemet, og i en stadig mer overbefolket verden, så vil dette bare tilta, om ikke grensekontroll innføres og grensene stenges for fortsatt automatisert masseinnvandring. For innvandringsbølgen hit til landet bygger naturligvis ikke på noen som helst naturlov som man ikke kan røre ved, men på en feig og opportunistisk unnfallenhet, når man ikke fra ansvarlig hold kan behandle denne på sikt så katastrofale utvikling på en saklig og nøktern måte, mens det ennu er tid. Men det politiske håndverket er slett, fordi både idealisme og visjoner mangler, på vegne av land og folk. Aldri i Norges historie, har vi vel i fredstid hatt så dårlige politikere som nå. For statsmannskunsten er helt fraværende hos de middelmådige karrieristene naturligvis.

Derfor flytter etniske nordmenn i fortvilelse ut av tigerstaden, og fremmedkulturelle fra by og land, samt utland flytter inn. Den engang så pittoreske og koselige hovedstad er allerede blitt til en slags monsterby, hvor alt er tettpakket med problemer; økonomisk, sosialt og kulturelt, og hvor kriminalitet og vilkårlighet råder. Denne handlingslammelse vil straffe seg på sikt, og uskyldige vil rammes. Hvor dette skal ende, tør selv ikke jeg tenke på. Kun det norske folk selv kan rydde opp, gjennom å kontakte politiker for protest, eller danne alternative partier. Men historien viser, at den store masse ikke gjør noe før det ugjenkallelig er for sent. Merkelig fenomen dette, når vi i dag kan opplyse oss selv mere enn noen gang tidligere i historien. Men hva «mental sykdom» er for noe, ja det vet vi nå. Og den har mange forklaringer og forkledninger vedrørende sin relativitet; som korttenkt egoisme, opportunisme, virkelighetsfraskrivelse, inkompetanse, indoktrinerte holdninger og ansvarsfraskrivelse. Stakkars mor Norge.
-Pluto

Kommentar til artikkelen: Som dagene går i Aftenposten

No comments:

Post a Comment