Wednesday, April 24, 2013

Aktivistorganisasjonen Norsk Folkehjelp

Document er et nettsted man ikke kan ignorere hvis man ønsker informasjon som forties andre steder. Men det er ikke bare artiklene som er informative og gode, også leserkommentarene har høy kvalitet. Det er åpenbart at Document har en lesergruppe som er kunnskapsrik og intelligent - og ikke så rent sjelden produserer knakende, morsomme leserkommentarer.

Her er noen leserkommentarer om aktivistorganisasjonen Norsk Folkehjelp:

Har du noen gang stolt på Norsk Folkehjelp? Dette underbruket av LO med det humanitære ansikt som viser seg å være et uhyggelig monster - ikke minst i møte med Israel og jøder.
-Flora

Gi penger til folkehjelpa? Nei, det slipper du å gjøre direkte, det gjør du over skatteseddelen. I 2011 fikk de 182.573.993 fra UD, samt 130 800 000 fra NORAD, og for godt mål gikk NRK's TV aksjon uavkortet til dem, kr 207 000 000. Noen av disse TV millionene var gaver fra regjeringa på våre vegne, da. I tillegg får folkehjelpa rause gaver fra LO.
-kia60

Norsk Folkehjelp har ifølge en talsmann fra denne sterkt politiserte organisasjonen i NRK for noen uker siden, også fått Thomas Hylland Eriksen som skrivende medhjelper for å bringe saklige og nøytrale opplysninger om innvandring til torgs. Dette ble som sagt uttalt av denne informasjonsmannen som jeg ikke husker navnmet på. Den forutinntatte intervjueren i NRK greide selvsagt ikke å hoste opp en et eneste spørsmål til Folkejhelps-mannen om hvordan Østby og Eriksen skal kunne sikre nettsidens nøytralitet i innvandrer-spørsmål. Men det er jo ikke noe nytt, for i NRK finnes det ingen motforstillinger. Programlederne er programmerte roboter, der man ikke behøver å legge på mynt engang for å få de ferdige svarene.
-Suprafon

Nå er jo Norsk Folkehjelp et produkt av arbeiderbevegelsen og har en uttalt politisk slagside, så noe annet var vel egentlig ikke å vente.
-Lasse_Traasykkel


Siterer: "At rolle­mo­del­ler og menings­bæ­rere som poli­ti­kere, jour­na­lis­ter og ulike debat­tan­ter er seg sitt ansvar bevisst om kon­se­kven­ser av sine ytrin­ger i det offent­lige ordskiftet"
Det er sikkert de som tenker, dette høres vel uproblematisk ut? For det er vel fornuftig at de som fronter ytringer er "bevist om konsekvenser av sine ytringer".?
Vel, ikke nødvendigvis. For vel vitende om at Norsk Folkehjelp, selv om de forsøker å gi inntrykk av noe annet, er en sosialistisk organisasjon, hva i all verden legges i "bevist om konsekvenser av sine ytringer"? Hvordan skal det forstå? Hvor settes grenser.
Så inntil at man kjøper en slik "ullen" kommentar usett, så bør Norsk Folkehjelp komme med redegjørelse for hva de ligger i den.
I tillegg så ønsker Norsk folkehjelp: "Å bekjempe tenden­ser til fascisme og hate­fulle ytrin­ger på nett". Her avslører Norsk Folkehjelp sin slagside. Selvfølgelig er det fornuftig "å bekjempe tendenser til fascisme", men hva med annet totalitært tankegods? Hvis man skal forstå Norsk Folkehjelp rett her, så sier de indirekte at om det er tilløp til kommunistisk/stalinistisk tankegods hvor man ønsker å henge næringslivsledere, så er egentlig ikke det så farlig, eller hvor man får "copycats" av brødrene i Boston.
Og for å ta det første sist. Norsk Folkehjelp ønsker en " opp­lyst og nyan­sert debatt" så bør man i praksis "run for the hills". For når sosialister gnåler om "opplyst og nyansert" så kan man banne på at det blir alt annet enn "opplyst og nyansert". For sosialistene tar nemlig utgangspunkt i hva DE mener er "opplyst og nyansert". Og det som er sosialistisk utgangspunkt er svært sjeldent forenlig med hva som er andres utgangspunkt.