Sunday, April 28, 2013

Visste du at det foregår en krig i Norge?

Neida, heldigvis ikke en krig hvor skytevåpen brukes. Vi snakker om en krig hvor viktig informasjon forsøkes ties i hjel - av de store mediene og av politikerne.

Du skjønner, en liten avis som heter Finansavisen har hatt en artikkelserie om innvandringen til Norge og hvilke katastrofale, økonomiske følger dette vil få for Norge i de kommende år.

Finans­avi­sen byg­ger sine regne­styk­ker på SSBs tall og regje­rin­gens egen per­spek­tiv­mel­ding. Jour­na­lis­tene har gjort et grun­dig arbeid og går i clinch med alle kjente mot­fore­stil­lin­ger. Dess­uten kan de svare for seg. Det er hardcore-journalistikk; bare sann­he­ten duger.

Det er defor journalistene i de store mediene - som Nrk, TV2, Aftenposten og VG - nå er nervøse. For de har visst, men har ikke fortalt sannheten til sitt publikum, altså til deg og meg.

Hvor er yrkesstoltheten til disse "journalistene"?

Visste du forresten dette: Rekordinnvandringen til Norge har kostet 70 milliarder på syv år

Ikke det, nei. Da trenger du en oppdatering du ikke vil få via Nrk eller Aftenposten. Klikk på linken nedenfor og du vil finne artikler som trolig vil sjokkere deg!

Om konsekvensene av masseinnvandringen til Norge