Monday, April 22, 2013

Folk raser mot advokat Geir Lippestad


Terroristens advokat, Geir Lippestad, har skrevet bok om klienten Anders Behring Breivik.
Det burde han åpenbart ikke gjort. Les artikkelen

Et brudd på taushetsplikten 

og ikke minst alle de foraktfulle leserkommentarene til artikkelen. Som en leser skriver: Hvem ville ønske å engasjere Lippestad som advokat etter hans opptreden i retten og etter å ha skrevet en slik bok?

Mange skriver at Lippestad er en skam for advokatyrket og burde fratas advokatbevilgningen.

Les også: En kritisk offentlighet?

Les også advokat John Christan Eldens kritikk av Geir Lippestad:
- "Mitt liv med Arfan Bhatti"

Advo­kat­for­enin­gen har ifølge NTB mot­tatt flere kla­ger på Lippe­stads avslø­rin­ger og for­enin­gen vil ta saken opp på et møte til helgen.

Lør­dag ryk­ket advo­kat Carl Bore ut med sterk kri­tikk av Lippe­stads bok­ut­gi­velse i Dagbladet.

- Folk flest må kunne ha til­lit til at de kan snakke for­tro­lig med sin advo­kat. Jeg synes ikke boka burde vært utgitt. Kon­fi­den­sia­li­tet er helt grunn­leg­gende mel­lom kli­ent og advo­kat. Plik­ten er streng og gjel­der også etter at opp­dra­get er slutt, sa Bore til Dagbladet.