Tuesday, April 30, 2013

Har Inga Marte Thorkildsen lyttet til Bernt Olufsen?


Her presenterer vi noen leserkommentarer til artikkelen Smittsom faktaresistens?

Artikkelen handler om integreringsminister Inga Marte Thor­kild­sen (SV) sine usannheter om innvandringen til Norge. Har kanskje Thorkildsen lest og latt seg påvirke av VGs tidligere redaktør, Bernt Oluf­sen, sin artikkel som sier at det er helt greit å dikte litt her og der?


Takk til Document som tar opp dette. Jeg reagerte også da jeg leste uttalelsen i avisen. Stats­råd Thor­kild­sen er altså avslørt som en person som farer med usannhet. Dette er nokså alvorlig. Kan vi ha en minister som opptrer slik overfor folket hun er satt til å tjene? Hvilke følger vil dette få for henne? Første bud for en person i en slik stilling er redelighet med hensyn til rene fakta. Slik lurvete oppførsel er fullstendig og absolutt uakseptabelt. Jeg mener dette bør kvalifisere til avskjed. Skam!
-plaudon


For min del er det gledelig å se at fakta endelig begynner å komme på bordet. Og nå vil folk begynne å merke hva det koster å dele våre nasjonale midler med hele verden.

Synes det er bra gjort av Aftenposten å kjøre en slik sak som hadde vært utenkelig for bare noen år siden. Svarene vi kan lese fra Inga Marthe Torkilsen viser bare hvor virkelighetsfjern hun og resten av SV faktisk er.

Og romfolk? La de bruke sommeren til å grise rundt i hele landet, plage næringsdrivende og kunder. Bedre argument for å stemme på Fremskrittspartiet til høsten finnes ikke. Endelig får også rød-grønn bastionen i Trondheim merke "internasjonal solidaritet" på kroppen.

Folk som stemmer rødgrønt gjør det stort sett fordi det gagner dem selv (offentlig ansatte osv). Men nå begynner kostnadene ved å ha slike tafatte politikere virkelig å melde seg. De rødgrønne har malt seg opp i et hjørne for lengst. Hiv dem ut ved neste valg, og sørg for at partiet som styrer etter SUNN FORNUFT nå får en sjanse!
-Ex_journalist


Et ytterligere moment er at av mange asylsøkere som ankommer landene i Øst-Europa, så ser de først og fremst på disse landene som transittland: det er svært få, med unntak av georgiere i Polen eller russere/ukrainere/hviterussere i Baltikum som velger å bli i disse landene. Ved en tidligere folketelling hadde eksempelvis Litauen 159 innbyggere fra Afrika (altså BÅDE sør og nord for Sahara), og et par hundre flere fra Asia, hvorav de aller fleste er kinesere. Litauen oppfyller alle krav til å være med i Europarådet, OSSE og EU, og er i internasjonal målestokk et velstående land.

For de fleste angivelige "flyktninger" ser det dog ut til at landet verken er "trygt" eller "velstående" nok. KAN det ha noe å gjøre med at landet har en konservativ velferdsstat?
-Tuggen