Thursday, April 25, 2013

Hallgrim Berg sin bok er en brannfakkel


Hallgrim Berg sin bok er en brannfakkel, slik at vi alle ytterligere kan opplyses. HB er en modig og klarsynt mann, som våger mere enn tanken. - Hva venstrevridde apologeter, som eksempelvis Aage Borchgrevink i Aftenposten postulerer, under dekke av å være «objektiv journalist», er i dagens verden så godt som likegyldig. For «alle» vet hva forskjell det er på personrettet- og/eller vinklet kampanje-journalistikk, kontra redelig og hederlig opplysningsjournalistikk. Vi må bare være klar over akkurat dette faktum innenfor vårt sterkt konsensuspregede- og sterkt PK-innavlede mediale rom, hvilket forøvrig stadig flere er.
Takk til Hans Rustad, som setter ord på dagens europeiske problematikk som HB berører; hvor PK-elite og folket ikke lenger taler samme språk. Avslutningen på Rustad sin bokanmeldelse bør man merke seg;
- «...Uttrykket point of no return bør problematiseres. Det kan skape en følelse av oppgitthet og nederlag. En mer meningsfull betydning er return of history: den muslimske innvandringen har gjenoppvekket konflikter vi trodde vi var ferdig med for mange årtier og århundre­der siden. Tenk bare på kvinnefrigjøring, tenk på blasfemi og ytringsfrihet. Islam konfronterer demokratiene med noen grunnleggende konflikter og er blitt tatt på sengen. Denne bevisstløsheten vil man måtte betale for, og det er det man gjør for tiden: med forvirring, benek­telse og fortielser. Men det vil fortape seg. Historien er en streng læremester og folk vil lære. The hard way.» -
Dagens lederskap i Europa bør nok også lese litt både her og der utenfor de tilvante mediekanaler, om ikke disse parti-teknokratene skal gå med i dragsuget når folkestormen etterhvert tiltar. For armod, fortvilelse og avmakt er stygge saker og en kraftig drivkraft, når massens bevegelse blir stor nok grunnet desperasjon og håpløshet. For ikke å snakke om det at føle seg grunnlurt.
Så; må den videre vei da ikke bli alt for hard i så måte. Men det betinger faktisk en gradvis oppvåkning nu i den nærmeste framtid. For både leg og lærd…
-Pluto

Leserkommentar til artikkelen: Berre ein varsler