Thursday, April 25, 2013

Innvandringen sprenger alle grenser, men Høyre vil ha enda flere


Trenger du en grunn for ikke å stemme Høyre ved neste valg?

Her kan du få et godt argument: Oslos byråds­le­der, Stian Ber­ger Røs­land (H) ser ingen pro­ble­mer med at inn­vand­rer­an­de­len i Gro­rud­da­len sta­dig blir større.

Jada, det er stortingsvalg og ikke kommunevalg, men Berger Røslands synspunkter på innvandring er den samme i hele partiet.

Les hele: Uproblematisk at nordmenn byttes ut med ikke-vestlige innvandrere

Har vi en streng norsk innvandrings- og asylpolitikk, sier du?

Da bør du lese neste artikkel vi linker til nedenfor.

Det blir sta­dig vans­ke­li­gere å holde fast ved fore­stil­lin­ger om en streng norsk innvandrings- og asyl­po­li­tikk når til­strøm­nin­gen ifølge sta­tens egne utreg­nin­ger spren­ger alle kalkyler.

SSB: Den høyeste tilveksten noensinne

Og når vi likevel er i gang: INNVANDRINGSREGNSKAP. Etter det som må ha fortonet seg som en tre uker lang gledesrus for innvandringsforkjemperne, da avisen Utrop i forrige måned publiserte en løgnaktig innvandringsrapport, endret seg til en skikkelig bakrus sist lørdag. Da skjøt nemlig HegnarOnline flere hull i innvandrerrapporten enn det finnes i en sveitserost.

Les hele: 70 milliarder på 7 år

PS: Du betaler naturligvis skatten din med glede?