Wednesday, April 3, 2013

Kinas spøkelsesbyer

Enorme byer blir bygget rundt om i Kina, om lag ti nye hvert år. Ingen er bosatt i disse byene. Nye, flotte leiligheter og hus står tomme. Ingen har råd til å kjøpe dem. Det har blitt anslått at mer en 60 millioner leiligheter og hus står tomme i Kina. Og byggingen av nye boliger, den fortsetter.

Dette er nok et eksempel på hvor vanvittig det kan gå i sosialistisk styrte land. Kun som en påminnelse: Audun Lysbakken og hans parti, Sosialistisk Venstreparti, tilhører samme slekta.