Saturday, December 10, 2011

Myte etter myte rakner for de politisk korrekte

Søren også. Her ønsket Nettavisen å skrive om familievold og husbråk som følge av alkohol i forbindelse med juleferie i de norske hjem. Så finner de at julevolden for Oslos vedkommende er en myte. I følge familievoldskoordinator Stein Erik Olsen skjer 70 prosent av familievolden i Oslo i familier med annen etnisk bakgrunn:

Nettavisen: - Står for 70 prosent av familievolden i Oslo


Her er noen leserkommentarer:

Jeg fatter ikke at Nettavisen tør å skrive sånt ! Det er vel derfor de ikke får presse støtte. Akk ja .
- Harry Ellingsen

Landet er ødelagt, men det er ikke muslimenes skyld. de gjør bare det de kan best. Ap og vennene deres derimot, bør leve i evig skam.
- Tom Waaler

Denne statistikken blir vanvittig mye værre når det kun omtrent er ca. 10% av befolkningen i landet som har en annen etnisk bakgrunn enn den norske. Det betyr at ca. 10% av befolkningen står bak 70% av de totale antall saker med familievold. Hvis vi regner ut i forhold til innbyggertallet ( 500.000 ikke-etnisk norske og 4.500.000 etnisk norske) kan slå fast at det forekommer 21 saker med familievold fra ikke-etnisk norske for 1 sak blant de etnisk norske. Hyppigheten av familievold er altså 2100% høyere hos våre nye landsmenn.
- Bestum Veien

Finnes det en etnisk korrelasjon til denne type vold, så er den i så fall kulturelt betinget. Et menneske er selvfølgelig ikke mer eller mindre genetisk anlagt til å utøve vold basert på hudfarven. Problemet i Norge er at vi forsøkes oppdras av myndighetene til en kulturrelativistisk holdning overfor fremmedartede eller uønskede uttrykk fra kulturer der menneske i den tilhører en minioritet. Alternativ 2 er at det hevdes med patos at det IKKE er en kulturell korrelasjon mellom uønsket adferd og de holdninger/verdier/normer/​religion mennesker fra gitte kulturer praktiserer. Personlig mener jeg vi skal ha respekt for andre mennesker som individer. Vi er over hodet ikke lovpålagt hverken å respektere eller akseptere kriminelle handlinger eller forkastelige holdninger til våre felles humanistiske verdier. De som kaller en kritisk og bevisst holdning til ukultur fra våre nye landsmenn for rasisme, er i virkeligheten med på å provosere fram ekstreme holdninger til problemstillingen.
- Kjell Magne Angelsen

Til slutt en litt morsom en:

Ja, "familier med annen etnisk bakgrunn" er jo en ganske vag definisjon. Det kan jo f. eks bety Bergensere, så da satser vi på at du har rett.
- Sjano Adriano Holm

No comments:

Post a Comment