Friday, December 9, 2011

Pressestøtten er et urettferdig milliardsluk

Slik kan pressestøtten endres og gjøres mer rettferdig:

Pressestøtten eksisterer kun i sin nåværende form fordi høyresiden har vært for fantasiløse med å komme opp med gode alternativer de kan vedta når de selv er i regjeringsposisjon.

Begrunnelsen for pressestøtten er mangfold i mediene, men resultatet er blitt det motsatte. Høyresiden bør da komme opp mer et kreativt forslag til pressestøtte som sikret mangfoldet, men river ned venstresidens mediemakt.

Mitt forslag er at pressestøtten avvikles, alle aviser pålegges 25% moms, og NRK-avgiften fjernes og kanalen reklamefinansieres.

Totalt er denne samlede mediestøtten på over 6 milliarder kroner: Mediestøttemilliardene.

6 milliarder kroner tilsvarer 1.500 kroner pr nordmann. Dvs at alle norske skattebetalere kunne fått et Mediefradrag på 5000 kroner (28%), etter samme prinsipp som Fagforeningsfradraget på 3750 kroner (28%).

Da kan alle bygdefolk sponse sin lokalavis med 5000 kroner og få skattefradrag. Så kan alle AP-folk sponse Dagsavisen med 5000 kroner og få skattefradrag. Alle etniske minoriteter kan tilsvarende sponse sine minoritetsmedier. Og Documentere kan sponse Document.no med 5000 og få skattefradrag.

Mitt forslag ville ført til at ALLE i Norge fikk massemedier som talte deres sak. Og mitt forlag ville skapt mye mer mediemangfold i Norge. Og mangfold i media er i dag selve kronargumentet for pressestøtten.

Hele venstresidens mediemakt ville også blitt lagt i grus straks en slik "Inividualisert pressestøtte" ble innført, og helt nye massemedier ville vokst fram fra ruinene.
- Slaskefjes

Leserkommentar til artikkelen: - Feil å fjerne Anfindsens innlegg

No comments:

Post a Comment