Wednesday, December 21, 2011

Noe å tenke på for Senterpartiet

Her skal Senterpartiet få et godt tips. Vi synes faktisk det er en glimrende ide, publisert som en leserkommentar til artikkelen:
La oss ikke gjenta fortidens feil:


Dersom et sentrumsparti i Norge hadde valgt en innvandringskritisk linje, ala FRP, men beholdt en ellers balansert politikk hadde de blitt det største partiet i Norge i løpet av få år. :-)

Jeg tror feks et EU-skeptisk parti som SP med Borten Moe i spissen kunne blitt en skikkelig stemmesanker dersom de hadde hatt ryggrad til å fremme en bærekraftig innvandringspolitikk. De hadde selvsagt blitt frosset ut av et gode selskap , men det hadde de tålt da de selv hadde vokst seg store nok.
- per_nor

Her er mer fra en annen leserkommentar som vi er sikre på Senterpartiet vil kunne si seg enig i:

Privat og i bedrifter er konsekvenstenkning uomgjengelig nødvendig om prosjekter skal lykkes og være ansvarlige. Men der ideologi får styre gjelder visst ikke det. Der vedtar man på landsmøter hvordan veien videre skal gå, uten forankring i folkemeningen, og uten å ha oversikt over konsekvensene. Jeg har inntrykk av at i store saker skjer det i en rus av begeistring, der de mest taleføre, naive vinner frem med sine floskler.

Det irreversible, multikulturelle prosjektet må være et slikt.

I dag begynner alle å se resultatene. Masseinnvandringen, som er et reultat av ideen om å tillate storskala familiegjenforening, har fått som konsekvens at antallet innvandrere blir så stort at etnisk norske skvises ut av bydeler i større norske byer. Situasjonen i Groruddalen er kjent for alle. Det vil komme flere.

I Oslo Arbeiderparti er etnisk norske kommet i mindretall. Det betyr konkret i all sin alvorlighet, at ikke-vestlige innvandrere her kontrollerer Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. De som fantes igjen av Arbeiderpartiets etnisk norske pragmatikere har altså i begistringens rus latt seg utmanøvrere av partiets media- akademiker- og kulturelite, - fremmerne av multikulturalismen.

Så har de samme eliter bidratt til at nasjonen har måttet gi fra seg nasjonal suverenitet, uten å tenke over konsekvensene. Uten å informare folket, og uten debatt i folket, har man sluttet seg til internasjonale konvensjoner som har forrang for norske lover.

Reservasjonsrett har man heller ikke betinget seg. Derfor sier da også UDI-sjef Børresen at fordi konvensjonene forlanger sånn åg sånn, er hun maktesløs når innvandrere, ledsaget av deres statslønnede, smarte norske advokater strømmer på og vil ha sin rett til adgang til riket.

Internsjonale konvensjoner skal altså ha som viktig konsekvens at Norge, som selvstendig nasjon, fritt skal kunne innvandres av fremmede uten at folket som bor og har bygget nasjonen har juridisk rett til å hindre at det skjer,

Denne løgnen er det multikulturalistene skal ha oss til tro på. Det er slvfølgelig et bedrag. Ingen konvensjon kan da ha som formål ved juridiske knep lykkes i å undergrave velfungerende nasjoners selvråderett?

Jeg ser at folk er i ferd med å våkne. Motstanden mot EU tyder på det. Hadde det samme folk bare også forstått konsekvensene av den politikk vår egen Rød Grønne regjering fører og ved sin stemmegivning latt makthaverne forstå at de har forstått.
- hanslund

Kanskje det nå er på tide for strategene i Senterpartiet å legge en plan? Vi skal heie på dere!

No comments:

Post a Comment