Friday, December 9, 2011

Venstreekstremismens metode

....Tybring-Gjeddes tilfelle viser klart at den radikale venstresiden mangler kontroll over sin egen atferd. De unge guttene som har mobilisert seg selv til kamp mot “Høyre-kreftene” forstår ikke at de selv gjennom sin fundamentalisme og kunnskapsløse fordømmelser, representerer nettopp det som de anklager sine motstandere for. De har ikke tatt lærdom av noe som helst av sine forgjengeres feil, og vil i siste instans kunne være like rede som dem til å sende mennesker til Gulag-arkipelet fordi de har våget å ytre seg annerledes enn dem.

Kravet om hevn over opposisjonen og valget av Tybring-Gjedde som et første offer er ikke tilfeldig. De utsagnene han hadde i en kronikk for halvannet år siden og som han var modig nok til å beklage, var aldri i nærheten av noe som kan defineres utenfor ytringsfrihetens grenser. Til forskjell fra Per Sandberg som skyter først og spør dagen etter, er Tybring-Gjedde en reflektert politiker som har støtte fra mange som både er enige og er uenige i hans politikk forøvrig. Derfor ble Sandberg tilgitt og Tybring-Gjedde hengt ut. For klarer man å bringe folk som Tybring-Gjedde til taushet, vil det være lettere å kue det tause flertall. Det er dette som er venstreekstremismens metode, i dag som for 75 eller 90 år siden. Lenins barn og barnebarn har aldri sluttet med å terrorisere sine motstandere til taushet. Ingen bør ha illusjoner om at Moskva-prosesser er utenkelige i vår tid.


Det er et trekk i tiden at 1968-generasjonen som, når det kom til stykket, ikke dugde til å gjennomføre sin “væpna revolusjon,” i likhet med sine sovjetiske kolleger og kinesiske forbilder heller valgte å degenerere i stillinger som direktører, redaktører, journalister og professorer. Nå er det like før de forsvinner inn i eldresenteret alle sammen...
Les hele: De virkelige ekstremistene vil ha hevn

No comments:

Post a Comment