Friday, December 2, 2011

Vill slåsskamp i Dagsrevyen

Julen og første juledag nærmer seg. Som vanlig første juledag vil Dagsrevyen ha som ett av sine hovedoppslag at kongefamilien karret seg tidlig opp av sengene for å møte opp ved julegudstjenesten, trolig i Holmenkollen kapell. Det er stor stas for journalistene i Nrk å få bringe den årlige nyheten ut til folket.

I år var det imidlertid ikke like lett for ansvarlig leder i Dagsrevyen å tildele denne stasjobben til en av medarbeiderne. Ryktene sier at det brøt ut munnhuggeri og senere vill slåsskamp da garvede journalister med mangeårig ansiennitet og medlemskap i Norsk Journalistlag så seg forbigått. Det ble ikke tatt nådig opp blant bokmålstalende medarbeidere at en journalist med mismodig, nesten sorgtung vestlandsrøyst, hadde blitt tildelt jobben. (Hør eksempel på mismodig røyst fra Vestlandet her: Mismodige røyster.)


Pålitelige kilder i Nrk-huset, som av naturlige grunner vil være anonyme, sier at rengjøringspersonalet fortsatt finner hårtafser og tannstubber i kroker og kriker i Dagsrevyredaksjonen.

Tilstandene skal ha vært så ute av kontroll at kringkastingssjefen måtte tilkalles. Først da han truet med å gi reporterjobben til en fra P2 radio, stoppet tumultene. Som kjent blant alle høyreekstreme, er P2 radio en binge for ubarberte sugger fra venstresiden i norsk politikk. Bare tanken på at en av disse ubarberte suggene skulle representere Dagsrevyen, var nok til å roe gemyttene.

Hvem som nå har fått det ærefulle oppdraget første juledag, holdes strengt hemmelig. Det eneste som er kjent er at det ikke er en P2-sugge som slippes løs blant de kongelige. Klokken 19.00 første juledag får vi vite hvem i Dagsrevyen som gikk av med seieren.

No comments:

Post a Comment