Monday, December 26, 2011

To hedninger er uenige om kirkens opptreden etter 22/7

To hedninger er en smule uenige om kirken etter terroraksjonen 22/7. Den ene, Knut Olav Åmås i Aftenposten, roser kirken i sin artikkel Seremonimester for en tung tid. Åmås mener at kirken var åpen og inkluderende etter terroren som rammet Norge.

Kjetteren er bare delvis enig i det. I bloggposten Kirken var splittende 24. juli skriver han:

....Personlig syntes jeg derfor at nattverden mot slutten ble en markering av et skille mellom dem som var til stede i kirken. Det ble et skille mellom dem som - anført av kongefamilien - absolutt måtte ha seg en vinskvett og et stykke kjeks, og alle de andre som avsto.

Det var gledelig å se at statsministeren ikke lot seg forføre til å være med på vindrikkingen og kjeksspisingen....

No comments:

Post a Comment