Wednesday, May 1, 2013

Slikt bryr ikke politikerne seg noe om

Her er en historie fra hverdagslivet i det multikulturelle Norge. Fra Groruddalen i Oslo. Når du leser historien, ha i tankene at Høyre ønsker enda flere innvandrere. Det samme gjør Venstre, Krf, Arbeiderpartiet og SV. 


Det er Finansavisen som forteller historien til to unge gutter som er oppvokst og bor i Groruddalen. Det er baksiden av medaljen om å vokse opp i et innvandrertett miljø. Den ene er 16 år, den andre 19 år. Begge er norske. Begge er sinte – og redde. Sinte på innvandrere som tilrøver seg makt i flokk. På barneskolen lærte guttene at de skulle ta hensyn til innvandrerne. Det var synd på innvandrerne. Nå drømmer guttene om hevn.

I helga løsrev Finansavisens Kjell Erik Eilertsen, Ole Asbjørn Ness og Iván Kverme (foto) seg fra sine kalkulatorer og PC-er og møtte noen av dem som vokser opp i Det Nye Norge. De valgte seg ungdommen, norske gutter, som har sin oppvekst i den mest innvandrertette delen av Norge – i Groruddalen i Oslo. Og de lager en reportasje som neppe noen andre medier ville tillatt publisert.


Andreas (16):

- Det er bare noen uker siden, sier han - jeg kom­mer ut i skole­går­den. De går løs på Lars. De er en gjeng. De er all­tid en gjeng. De er bik­kjer, de jager i flokk. De ban­ker ham. Jeg løper inn mel­lom dem. Så kom­mer noen og skil­ler oss, og igjen blir jeg dratt opp på rek­tors kon­tor og igjen får jeg høre at selv om de slår oss, så skal vi ikke slå dem. Vet du hvor sinns­sykt pro­vo­se­rende det er?Eilertsen/Ness benyt­ter dyre­meta­fo­rer. Det er det abso­lutte tabu for vok­terne av den offi­si­elle ver­sjon, men de kom­mer ikke til å pro­te­stere. Teks­ten er så sterk at den slår deg flat:

De til­hø­rer begge en dyre­art som blir sta­dig sjeld­nere i Groruddalen.

De gjør som alle dyr. Søker etter stra­te­gier for å over­leve. Vil finne en måte å vise frem alle fjæ­rene i all sin prakt. Løper i skjul når over­mak­ten kom­mer. Det men­nes­ke­lige. Drøm­men om å ta igjen, revansj, en dag er kan­skje de ster­kest, flest.

Da.

Mot dem. De andre. Frem­mede med norsk pass. Dem du fikk høre at du skulle ta hen­syn til da de gikk på barneskolen.

Arten har for tiden ingen offi­si­ell merkelapp.

I man­gel av noen bedre bru­ker vi den Marius har satt på seg selv, etnisk norsk mann.

-Alle lærerne sa det , rek­tor sa det, hvis du kom i bråk med dem, jeg måtte for­stå hvor synd det var på dem, at de kom fra land hvor det hadde vært krig. Jeg trodde han flei­pet. Det var beste­for­eld­rene deres som hadde inn­vand­ret fra Pakis­tan. Hvis jeg slo til noen, ville ingen kjefte på meg siden beste­fa­ren min hadde vært med i mot­stands­be­ve­gel­sen? Men jeg trodde på det.

Dette er far­lige tan­ker. Men det er tan­ker som tren­ger seg på, som er nød­ven­dige for  for­stå omgi­vel­sene. Når men­nes­ker blir trengt opp i et hjørne må det bruke hodet. En gam­mel inn­sikt av Aksel San­de­mose....

Les mer om det tragiske eksperimentet våre politikere har utsatt Groruddalen for her:

Nederlaget

Norske gutter i Det Nye NorgePS: Har du sett Nrk sin propagandaserie om Groruddalen som de kalte Dalen Vår?


Den ene av guttene var på casting for NRK-programmet Dalen Vår, men han passet ikke inn i "regien". 
Sannheten og virkeligheten passet ikke inn i propagandaen til statskanalen vår. Den skal skjules.
Takk til de som tar den frem.

Den ene av guttene, omtalt ovenfor, har også skrevet om nettopp Nrk sin propagandaserie:
Kampen om Groruddalen