Friday, May 24, 2013

Dette er det du betaler lisens for!

- I flere for­ste­der til Stock­holm sam­ler ung­doms­gjen­ger seg i gaten for femte kveld på rad, mel­der nyhets­an­ker i NRK Kvelds­nytt Inge­rid Sten­vold, og stil­ler spørs­må­lene alle lisens­be­ta­lerne lurer på:

- Hva er det som skjer nå? Hvor­for sprer opp­tøy­ene seg?

Les hva som skjedde videre i studio 5 på Marienlyst her: