Thursday, May 2, 2013

Om nyttige idioter til høyre og venstrevridd ræl


Jeg vil gi Moen rett i endel. Det som har vært hovedproblemet med høyresiden og konservative spesielt er at de har aldri helt klart å parere venstresidens propaganda. Videre har deler av høyresiden fremstått som "nyttige idioter". For ved hvert valg så er venstresiden opptatt med å forsøke å "smuldre" opp høyresiden. At ulike deler av høyresiden har i sin idioti valgt å "turne" på andre på høyresiden, i stedet for tenkt "felles front". Her er jo Sponheim et veldig godt eks på dette. Eller Kåre Willoch som man kan lese om i dagens Dagblad. Eller Kjell M. Bondevik. Det er ikke tilfeldig at venstresiden rett og slett elsker disse 3 personene. For de er NYTTIGE IDIOTER.

Men det er en viktig faktor som venstresiden og sosialistene har vært dyktig på som høyresiden har fullstendig oversett. Høyresiden i deres naivitet tror at politikk bare handler om politikk. Venstresiden har hatt et veldig bredt fokus. Venstresiden ser ikke bare politikk som politikk, de ser politikk i kultur, i underholdning, i utdanning, i media, i veldedig og frivillig arbeid.

Høyresiden og konservative mener at politikk er for politikkens verden. De står mot en motstander som ser mulighet for å gjennomsyre politikk i ALLE UPOLITISKE DELER AV SAMFUNNET OG LIVET. Og venstresiden bryr seg ikke bare om å nå de voksne, de starter allerede i barnehagen. Jeg vil tippe at noen "steiler" nå, men det er IKKE tileldig at barnehager synger den meget politiske "barn av regnbuen". Det fins en masse helt upolitiske barnesanger. Men likevel så velger man en politisk sang fra ytterste venstre. Det er ikke tilfeldig. Det er sikkert de som tenker: "so what at unger gauler denne sangen, de er for liten til å forstå". Ja de forstår ikke da, men det setter en "tone". Og til de med barn i skolealder, har dere sjekket hva som er pensum i historie, samfunnsfag spesielt? Kan opplyse at en av de mest fremtredende forfattere av skolebøkene som er pensum for dine barn er denne personen: http://no.wikipedia.org/wiki/J... siterer: "Jorun Marie Gulbrandsen (født 13. oktober 1948 i Oslo) er en norsk politiker (AKP/RV/Rødt), pedagog og samfunnsdebattant. Hun var leder i AKP (Arbeidernes Kommunistparti) fra 1997 til 2006.". og for å tilføye hun har ikke bare skrevet skolebøker, hun har også vært "redaktør" for andres skolebøker. Har du like stor sans for samfunnsfagsboka og historieboka i sekken til junior?

For å fortsette med bøker. Jeg kan helt uproblematisk nevne 10-20 "raddis"-forfattere. Kan noen vennligst nevne 3 forfattere med et åpent konservativt ståsted? Det er endel forfattere man kan "anta", gjennom fokus i deres forfatterskap. Tror noen det er tilfeldig? Men for å sikre at "raddis"-forfattere kommer frem og ut, så har jo selvfølgelig "raddisene" inntatt posisjoner hos de som gir ut bøker. Så for å sikre at "raddis"-forfatterne" får plenty av oppmerksomhet så sitter raddisene også blant de som anmelder bøker og ikke minst gir "bokpriser". Dermed har raddisene sikret seg fra begynnelse til slutt. Slik kan jeg ta felt etter felt. Et av mine forbilder, den nå avdøde Andrew Breitbart http://en.wikipedia.org/wiki/A..., var opptatt av å påpeke at påvirkning skjer på en rekke områder. Og at han registrerte at hans meningsmotstandere forsto dette. De forsøkte ikke bare å sette tonen i nyhetsaktuelle saker, de gikk løs på kultur, sport og underholdning. Så hva gjorde Breitbart? Dette http://www.breitbart.com/

Så hva bør den defekte høyresiden gjøre? Vel til å begynne med så må de slutte å la venstresiden få mulighet til å "smuldre opp" høyresiden. Jeg forstår at det fins visse meningsforskjeller på høyresiden, men hvis man skal overvinne over venstresiden så kan man ikke ha sprekkdannelser. For er det noe Jens Stoltenberg bare venter på er at Nrk (en annen av institusjonene som venstresiden har gjennomsyret) kan innkalle han som "objektiv" (ja det er faktisk mulig i det klimaet som råder idag) observatør og som gladelig kan opplyse at det er ingen enighet hos høyresiden og bare uklarheter, hvor han selvfølgelig kan legge til at det er det hos han så er det enighet. Så kan dette Ap-nautet av en dagsrevy-programleder sette over til Frank Aarebrot og Arne Strand (noen som ser fellesnevneren her) for deres ekspertkommentarer, hvor de selvfølgelig kan bifalle Stoltenbergs ord.

Videre når jeg snakker om høyresiden må stå sammen, så snakker jeg ikke bare om politiske partier, men også et bredere spekter av stemmer i offentligheten. Her kommer f.eks de få aviser, ulike nettsteder og kommentatorer. Og kanskje en av de viktigste faktorene for å overvinne venstresiden: PENGER. For realitetene er som følger: På de aller fleste upolitiske områder i samfunnet så knuser venstresiden høyresiden. Men når det kommer til de som tjener penger så er det stikk motsatt. Og man har altså den spesielle situasjonen at folk med tilhørighet til høyresiden er grundere, skaper, utvikler virksomheter og betaler inn store summer til samfunnet gjennom ulike skatter. Og resultatet er at deres skattepenger går til å finansiere alskens venstrevridd-ræl, og som takk fra venstresiden så blir de mistenkeliggjort. Absurd ikke sant. For som jeg skriver under et annet innlegg. Sosialister er eksperter på konstruere ulike "upolitiske" organisasjoner og selvfølgelig søke og få offentlige almisser. Og dermed, takket være høyresidens grundere, så kommer enda en sosialistisk stemme i samfunnsdebatten. Som om de mangler. 

Takket være det rådende samfunnsklimaet så er det ikke fornuftig at personene bak pengene deltar i samfunnsdebatten. For å sette på spissen: Jens Stoltenberg og venstresiden bare venter på at en eller annen av "de rike" skal komme med et utsagn. Uansett hvor fornuftig utsagnet er, så vil Jens Stoltenberg ha frie tøyler, og ikke minst plenty av kanaler for å vri og vrenge utsagnet "5 ganger til tirsdag" før han selvfølgelig legger til det obligatoriske om at det er han (da helst med sørgmodig mine) som bryr seg om de fattige, mens de rike støtter høyresiden for de vil gi de mest til de som har mest fra før".

Men selv om personer bak pengene forblir i bakgrunnen, så kan derimot midlene få betydning. De kan legge til rette for at innbyggerne for andre perspektiv gjennom en rekke ulike kanaler. . Men man må legge på minnet om at motstanderen i denne sammenhengen begynte å bygge "Ap-staten" allerede i fredsdagene 1945. For det er et annet område som Ap har hatt stålkontroll på. Historien. Så ting vil ta tid. For en meget berømte myte (ap har som kjent hatt stålkontroll på historien) er at Ap "har bygd Norge". Det er Ap som har sikret "alt det gode". Hvis man går gjennom tallene for økonomisk utvikling for Norge gjennom et f.eks 200 års perspektiv, så vil man se at veksten i Norge i forhold til andre land har ikke vært under Ap.

Og m.t.p historie. Neste år så ønsker Ap å fullføre sirkelen. Ap har brukt penger på noe som heter ny nasjonalfølelse hvor denne personen http://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Kjeldstadli (ja tilfeldigvis så blir han sett på som "ekspert" på ulike felter) er involvert. Hvor mye av norges egenart, historie og verdier vil "få plass" i denne "ny nasjonalfølelse". Inntil at denne såkalte "ny nasjonalfølelse" blir grundig redegjort for, så bør folk på høyresiden konsekvent ikke la den få bli premiss. Norge har rett til at norges egenart, arv og verdigrunnlag blir landets fundament. Men det betyr ikke at man ikke skal være åpen for impulser utenfra. For impuls av typen inder som utvikler teknologibedrifter er meget positivt, impuls av typen profetens ummah som vil ha hijab i politiet er meget negativt. De fleste vil forstå det sistnevnte slik. Men er man sikker på at Knut Kjeldstadli gjør det? Og det er han som er involvert med "ny nasjonalfølelse".
-smokewater

Leserkommentar til artikkelen: Den defekte høyresiden