Sunday, May 26, 2013

Finnland mener Sverige er et skrekkeksempel

Inte sällan brukar svenska politiker beklaga sig över att resten av Europa inte tar ett lika stort “ansvar” avseende flyktingar och invandrare. Med tanke på den senaste veckans händelser lär antalet länder i Europa som nu suktar efter en svensk invandringspolitik vara tämligen få – bland annat Finland där statsminister Jyrki Katainen efterlyser en “behärskad och bred” debatt om invandringen medan Sverige utpekas som ett skräckexempel.