Friday, May 17, 2013

Politikerne bør stilles for riksrett

”Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU – uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.” Slik lyder budskapet fra EU-ekspert Erik Holmøyvik. Det betyr at det norske folk blir ført bak lyset om hvor omfattende EØS-avtalen er. Men vet stortingsrepresentantene hva de faktisk er med på?

Les den sjokkerende artikkelen: Vi gir Norge til EU

Les også: – Stortinget undergraver den norske Grunnloven

– Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens §93, slik Grunnloven fastsetter, dokumenterer forsker Eirik Holmøyvik. Justisdepartementets politiske ledelse bekrefter at det er tilfellet.

.....Vel så opprørt blir jeg når Holmøyvik forteller til ABC Nyheter at stortingspolitikerne nødig vil ha oppmerksomhet om at de overgir makt til andre lands myndigheter.

Denne saken omtales også i BT Flyttesjau i det stille og i Klassekampen Setter grunnloven til side