Wednesday, May 15, 2013

Fjøsnisser hos Fritt Ord

Den uav­hen­gige orga­ni­sa­sjo­nen Fritt Ord gir over tre mil­lio­ner kro­ner i støtte til et nyopp­ret­tet “jour­na­lis­tisk fag­nett­verk på hatyt­rin­ger, hat­for­bry­tel­ser og eks­tre­misme.” Pro­sjek­tet “Hate Speech Inter­na­tio­nal” (HSI) skal ledes av de to for­fat­terne og fri­lans­jour­na­lis­tene Øyvind Strøm­men og Kje­til Stor­mark, og støt­tes økono­misk av både Fritt Ord og Utenriksdepartementet.

Det er Document som skriver om dette: Enda en ny nettside mot hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme

Få med deg leserkommentarene - her gjengir vi bare den første, fra Fjordman:


Interessant at Fritt Ord gir støtte til de useriøse 
fjøsnissene Kje­til Stormark og Øyvind Strøm­men, men ikke til det langt
mer seriøse Document.no. Hva fikk Stormark anerkjennelse for? Var det 
at han gav ut en hel bok basert på grove lovbrudd, eller at han tror at 
Knights Templar kanskje eksisterer likevel? Strømmen tror som kjent at det er hundrevis av potensielle Breiviker der ute som bare venter på å bli oppdaget av ham.

Kall dette for hva det er: Institutt for Multikulturell 
Demonologi. Vi har allerede et statsstøttet slikt som kalles for 
Antirasistisk Senter, men man kanskje aldri ha for mange slike? Noe skal jo venstreradikale kverulanter ha å gjøre på. De kan ikke alle bli professor i terrorisme, eller hva det nå er Lars Gule kaller seg i disse dager.
- Fjordman