Tuesday, May 28, 2013

Sverige, et land der fornuften ikke lenger råder

Se og hør en svenske snakke om tilstandene i Sverige. Ikke særlig lystig....

Sven R Larson, svensk ekonom boende i USA och bland annat författare till boken “Ending the Welfare State” analyserar i den här videon (“Larsons valvaka. Frågestund med Barbapappa”) Fredrik Reinfeldts sätt att hantera upploppen i förorterna. “Han är politiskt impotent, han har inte den blekaste aning om vad han ska göra åt de här kravallerna. Barbapappa har inte en susning. Han trodde med all säkerhet att de här kravallerna inte kunde inträffa. Han är fullständigt tomhänt, och det bådar inte gott för Sveriges framtid” säger Sven R Larson.