Thursday, May 30, 2013

Mediene har bestemt seg - Frp skal knuses"Mediene har lenge giret opp mot en valg­kamp der Frem­skritts­par­tiet skal gis så mye nega­tiv omtale at de aldri blir et reelt alter­na­tiv, men i ste­det står rib­bet til­bake og kan­skje blir så skuf­fet og for­nær­met at det går sin vei. Da harNRK, VG, TV2 og de andre gjort jobben.

Pro­mi­nente navn fra sen­trums­par­ti­ene del­tar vil­lig vekk i de utdelte rol­lene og opp­fø­rer seg som om de eier huset. At de balan­se­rer på kan­ten av sperre­gren­sen, at sen­trum risi­ke­rer å bli utra­dert, hører vi ingen­ting om.

I dag kunne VG stille og rolig deto­nere en bombe: En folke­valgt FrP-er i Stavanger-området er til­talt for vold­tekt av barne­vak­ten. Barne­vak­ten var en mann på – den gang, i novem­ber 2009 – 19 år. Det har altså tatt tre og et halvt år før til­tale forelå. Det hen­ger sam­men med at det gikk to og et halvt år før anmel­delse forelå. Det skjedde først 15. juni 2012. For­nær­me­des bistands­ad­vo­kat vil ikke si noe om hvorfor......"


Les hele: Valgkampen er begynt – voldtektstiltale mot FrP-er

Les også: Sjikanen av Frp

Leserkommentarer hos Document:

Jeg tok et skjermbilde av overskriften til VG siden den var litt drøy. Å bruke 'FrP-topp' er spesielt misvisende med mindre det er noen i FrPs sentrale ledelse som er siktet. Ikke la media slippe unna med slikt i denne valgkampen!
-Umklapp
Vi på denne bloggen ønsker å ta vare på vårt rennomé - derfor vil vi understreke at bildet ovenfor er hentet fra en annen blogg. Vi kjøper nemlig ikke aviser, og i særdeleshet aldri en avis som VG!