Thursday, May 16, 2013

Et stykke journalistisk svineri


Artik­ke­len er skre­vet av erfarne Alf Skje­seth og den mer ube­skrevne Eirik Gravaas-Stavenes. Det er et stykke jour­na­lis­tisk svineri. 


Det gra­ve­rende eksem­pelet på svineri er den statsstøttede Klasse­kam­pens opp­slag om Thor Halv­ors­sen og Oslo Free­dom Forum. På for­si­den heter det “anti-islamister”. Inne i avi­sen går man den helt ut: Høyre­eks­trem spon­sing. Ame­ri­kanske anti-islamske stif­tel­ser sen­trale støtte­spil­lere for Oslo Free­dom Forum.

Les Documents artikkel om Klassekampens svineri her: Trumf