Wednesday, May 29, 2013

Sverige - ondskapens imperium

Den danske filo­so­fen Eva Agnete Selsing leg­ger ikke fing­rene imel­lom i beskri­vel­sen av Sve­rige:


"Ondskabens imperium ligger på den anden side af sundet. Hvor en eksplosiv cocktail af ekstrem politisk korrekthed, massiv indvandring og effektiv meningsundertrykkelse af anderledes tænkende, giver en katastrofe in spe.

Lad os se på nogle eksempler. Senest havde vi den kvindelige leder, der måtte acceptere, at en mandlig, muslimsk ansat ikke ville give hånd til hende, fordi hun er kvinde. Oveni hatten gav man manden 30.000 i erstatning for den ’krænkelse’, han angivelig havde været ude for. Ugen før så vi, at svenske politikere i ramme alvor mente, at mænd, qua deres køn, skal betale mere i skat end kvinder. Institutionaliseret økonomisk mandehad. Eller de skandaløse valgritualer, hvor borgerne de facto tvinges til at afsløre, hvem de stemmer på, da stemmesedlerne til de forskellige partier ligger udenfor boksene. Til frit skue. Der er ugesagerne, men der er også de mere generelle temaer.....

......Hvordan hyklerne i den svenske overklasse kan se sig selv i spejlet dag efter dag, er en gåde for anstændige mennesker: Hvis dine gerninger medfører vold, overgreb, trusler, undertrykkelse og social kontrol af dine medborgere (der aldrig har efterspurgt den virkelighed, du har sat dem i), og du ikke forholder dig til det, så er du et ondt menneske. Og ondskabens imperium består som bekendt af mennesker. Heja, Sverige!"




Les hele: Ondskabens imperium