Tuesday, May 21, 2013

Var det dine skattepenger som ble brukt?


UD gav 22 millioner til en «dialogstiftelse» der tidligere statssekretær Vidar Helgesen er styremedlem. Utbetalingene fortsatte etter at det var avdekket omfattende korrupsjon.

Riksrevisjonen sjekket konti for overføring av penger fra kapittel 163.71, «Humanitær bistand» og 164.70, «Fred, forsoning og demokratitiltak». For årene 2009 og 2010 ble det overført 2,9 milliarder kroner over disse kapitlene på Statsbudsjettet.

Les hele: Norske pengegaver til «Palestinavenner» ute av kontroll