Tuesday, May 28, 2013

What are you, progressive or liberal, insane or sane?

I denne videoen snakker Pat Condell blant annet om den feige, løgnaktige og idiotiske pressen i Skandinavia.