Friday, January 27, 2012

Antirasistisk Senter er et misfoster av en organisasjon

"....Antirasistisk Senter er et misfoster av en organisasjon, slik den blir drevet i dag, og er helt unødvendig. Stipendiat i religionssosiologi, Alexandra Irene Larsen har i et intervju med Tjenestemannslagets blad, Aktuell, vært inne på noe av det samme da hun sa at antirasistiske organisasjoner kan spille en rolle i å forsterke et lite problem, og i å gjøre debatten vanskeligere enn den burde være. Hun uttrykte også bekymring for at en forsiktig og høflig debatt i etablerte medier, og blant politikere, skal føre til mer frustrasjon hos etnisk norske, og dermed til mindre integrering av minoriteter: "-Jeg mener at det ikke har vært spesielt mye fremmedfiendtlighet i Norge, heller ikke blant politikere. Det er derfor så underlig at det blir fremmet som om det er et stort problem. Jeg tror ikke helt det er anerkjent hvor stor frustrasjon det kan skape hele tiden å bli klassifisert som noe man ikke er. Det skaper sinne og oppgitthet. Det kan føre til at flere kvier seg for å delta i debatten, fordi enhver kritikk som fremmes mot innvandrergrupper eller innvandreres religion lett stemples som «rasistisk» eller islamofobisk", mener Larsen.

Antirasistisk Senter bidrar kun til å gi løgnen og usannhetene større legitimitet og til å føre opinionen bak lyset. Organisasjonen er fullstendig skjermet for kritikk. Alexandra Irene Larsens kritkk gikk på antirastiske organisasjoner generelt og ikke på Antirastisk Senter spesielt. Hvem i all verden kan i multikulturens navn kritisere en antirasistiske organisasjon? Og i sin statsbeskyttede verden kan folk som Pertapuoli og Steen i ro og fred utvikle sin ideosynkrasier og forskrudde virkelighetsoppfatning med full offentlig støtte, både meningsmessig og økonomisk, nå også fra LO.

Jørgen Sandemose er en av meget få som har våget å se på denne organisasjonen med et kritisk blikk, og diskusjonen mellom ham og Steen viser at Sandemoses kritikk står fjellstøtt, bortsett fra det som gjelder trykkingen av debattantenes innlegg i Aftenposten. Hvis det Steen sier om policyen i Aftenpostens debattredaksjon er riktig (og jeg har ingen grunn til å tvile på det), så skjønner man jo enda bedre behovet for nettsteder som document.

Man skal være veldig blåst mentalt for å forstå Sandemose slik Steen forstår ham. Men Steen ser ikke ut til ¨være interessert i noen sannhet, Steen er bare interessert i en ting, nemlig med alle midler å påtvinge samfunnet sin forskrudde samfunnsforståelse og drive sin hellige krig for at det norske asylsvindelsystemet skal bli enda større, enda åpnere og enda mer omfattende i Rune Berglund Steen sin ånd."
-Suprafon

Leserkommentar til artikkelen Om en rådløs kommunikasjon

No comments:

Post a Comment