Friday, January 20, 2012

Marxismen slår igjennom på mange områder

Livet har lært meg at andre mennesker ofte tenker annerledes enn jeg fordi de har annen oppdragelse, annen erfaring og andre verdier. Når Aftenposten nevnes kommer man ikke utenom at avisen er summen av hva de mener de som sitter i redaksjonen. Haugsgjerd som er redaktør har erfaring fra AKP-ml. Her hadde man en hierarkisk organisasjon preget av hemmelighold og frykt for forfølgelse. Når andre gir uttrykk for ekstreme meninger er det naturlig for Haugsgjerd å tenke på sine egne. Det vil da falle lett å mene at også ABB må være redskap for en hierarkisk og mystisk organisasjon som vil angripe det etablerte. I dag er det de gamle sosialistene fra 70-tallet som representerer det etablerte i Norge. Ved sine posisjoner i media, barnehager, skoleverk og forvaltning har de endret mange av våre begreper slik vi husker dem. Når nå ABB kommer med nye begreper kjenner de seg også igjen slik de selv en gang var. Deres profet Georg Johannesen snakket en gang harselerende om det "politisk nøytrale". Nå er det de gamle fra 70-tallssosialismen og deres disipler som definerer "det politisk nøytrale". I deres verden er alle som befinner seg til høyre for midten av AP "høyreekstreme". Pol Pot foretok "et interessant politisk eksperiment" og Mao var et ideologisk fyrtårn og en eminent poet vi alle burde forsøke å ligne. Stalin - mener de - reddet verden under WW2. Husk også at disse menneskene ikke bare har godkjent de fleste lærebøker i norsk skole, men de har også skrevet de fleste. I så måte gikk ikke kommunismen i graven ved inngangen til 90-tallet. Den har fått et liv etter døden ved at verdensforståelsen og begrepene er overført til de generasjoner som inntok barnehagene fra midten av 70-tallet.
-Børge Svendsen

Leserkommentar til artikkelen: Nærmere

No comments:

Post a Comment