Thursday, January 12, 2012

Et eksempel på berikelsen som venstresiden snakker om

Naiviteten i Europa etter islams inntog, må sies å ha vært påtakelig. For meg sist illustrert gjennom denne hendelsen på Gardermoen i går: jeg fulgte mitt besøk fra Pakistan til køen ved skranken til Turkish Airlines for innsjekking. Ved selve innsjekkingen styrte ni menn med pappkasser og bagger, matposer og mer til, slik man ser på flyplasser i den arabiske verden, i afrikanske land, og eksempelvis i Pakistan. Mitt besøk, en pakistansk kvinne i slutten av 20-årene, og jeg mente ved første øyekast at mennene måtte være på vei hjem til Somalia (de var utvilsomt etniske somaliere) etter besøk i eksempelvis moskeen Tawfiiq Islamsk Senter, den radikale moskeen i Trondheimsveien i Oslo som først og fremst huser norsksomaliere. Alle var nemlig (også) ikledd full wahabittisk mundur. Klærne, ”tredje verden-bagasjen”, og kaoset de skapte ved at alle skulle sjekke inn på samme tid, tilsa for oss begge at de tilhørte nettopp tredje verden. Den gang ei: alle hadde norske pass. Da min venn forstod at mennene var ”nordmenn”, ristet den jeanskledde eieren av et pakistansk pass på hodet, himlet med øynene, og sa: ”You obviously don’t love your country very much.” Med ”you” mente hun altså ”dere nordmenn”.....

Les hele: Frihetens fremtid

No comments:

Post a Comment