Friday, January 20, 2012

Bløffmakerne i LO og Antirasistisk Senter

Jørgen Sandemose har en fornøyelig artikkel i Document, Bløffmakeren, LO-pampen og ypperstepresten: En tidstypisk trio i aksjon mot høyreekstremisme .

"....La oss se litt på bakgrunnen. Følgende ble meldt fra LO-Aktuelt 4.1. 2012, i forbindelse med et oppslag som involverte Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi:


“Industri Energi er initiativtakere til samarbeidsavtalen med Antirasistisk senter. Arbeidet startet i september i fjor, og svært mange av forbundene har sagt ja til å være med på spleiselaget. Til sammen har fagbevegelsen forpliktet seg til å betale 460 000 kroner hvert år, og i fire år framover. De to største bidragsyterne er Industri Energi og Fagforbundet, med 100 000 kroner hver.”

Saklighetsnivået illustreres godt gjennom nettopp Sande, som ifølge LO-Aktuelt setter likhetstegn mellom skepsis mot muligheten av et multikulturelt samfunn, og “det Hitler drev med”. Sande foregir at hans motiv er å beskytte arbeiderorganisasjonene mot høyreekstreme. Det er grunn til å tro at han ikke gjennomskuer sine egne motiver. La oss kikke litt på ham.....


....Dette er absurd teater, og alle rollene er avhengige av hverandre. Hvordan skulle Sultan sikre seg troverdighet som en progressiv person hvis han ikke i sin organisasjon hadde en bløffmaker som var villig til å falsksitere i øst og vest for å redde sitt eget og andres skinn? Hva skulle Berglund Steen gjøre, hvis han ikke hadde en prelat ansatt til å sikre ham tilgivelse? Hva skulle Steen og Sultan gjøre, hvis de ikke hadde en Partapuoli, som i strid med elementær etikk tillater sine medarbeidere å jukse på sin webside uten å la de det går ut over, komme til orde? Hva skulle Steen og Partapuoli gjøre, hvis de ikke hadde beskyttelse fra en religion som ikke tar det så nøye med jukset? Hva skulle Steen, Sultan og Partapuoli drive med uten Sandes penger? Hvor skulle Sande få penger fra, hvis ikke forbundsmedlemmene kunne overbevises av Steens presseartikler?

Et rimelig forslag til svar er: Jo, da kunne de omvende seg alle sammen, og begynne med seriøst antirasistisk arbeid. Tok de seg bare litt sammen, så ville det nok gå, selv om de fikk mindre penger...."

No comments:

Post a Comment