Monday, January 23, 2012

Moms er mer alvorlig enn trusler?

Her er en interessann leserkommentar til artikkelen Da ekstremismen kom til Oslo:

Ganske ironisk at man kan bli kastet i fengsel for ikke å betale inn momsen i tide, mens det tilsynelatende ikke har noen ubehaglige konsekvenser å true norske politikere.
Nevner det, for jeg kjenner endel næringsdrivende som ganske raskt fikk det som må betegnes som rene trusselbrev bare noen dager etter at momsen forfalt.
Jeg traff ved en anledning på en som satt der med fotlenke for den samme forseelsen.
Man får fotlenke for ikke å betale skatten i tide, men å true norske interesser, nei det koster ingenting?
-benc

No comments:

Post a Comment